Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Νομού Αττικής (Π. Φάληρο) λειτουργεί ως Μονάδα Ημερήσιας Θεραπευτικής Φροντίδας και ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών και εφήβων, ηλικίας 3 - 14 ετών και ως συμβουλευτικός σταθμός στήριξης της οικογένειας.

Στόχος Λειτουργίας
Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου είναι:
  • Η διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας των παιδιών και εφήβων στην κοινότητα.
  • Η αντιμετώπιση των παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργικότητάς τους.
  • Η ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους.

Πρόγραμμα Λειτουργίας
Το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε ατομική και ομαδική βάση στο πλαίσιο ενός οργανωμένου εβδομαδιαίου προγράμματος (πχ. ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων, σε πλήρη ή μερική συμμετοχή, στη βάση ενός «εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος») και σε συμφωνία με τις  των αρχές που διέπουν την εκπαίδευση μέσω της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς. 
Κεντρικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν αυστηρά δομημένα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μικρή αναλογία θεραπευτών – θεραπευμένων, εξατομικευμένα προγράμματα με συστηματική εφαρμογή, προγραμματισμός κοινωνικής ένταξης και συνεκπαίδευσης, θεραπευτική παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον και συμβουλευτική οικογένειας.
Ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων που συμμετέχουν στο εβδομαδιαίο θεραπευτικό και αποκαταστασιακό πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας ανέρχεται σε 10 - 12 άτομα, με μέγιστη διάρκεια παραμονής τα 3 έτη.
Το μοντέλο λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, επιδιώκει  την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, συμμετοχικότητας και της κινητοποίησης των παιδιών και εφήβων, με προσωπικό που έχει κατάλληλη γνώση του έργου του, το οποίο παρέχει ασφάλεια και προστασία με τρόπο διακριτικό, με ανοιχτές σχέσεις με την κοινότητα και με περιβάλλον κοινωνικά εμπλουτισμένο σε ερεθίσματα.Επισκευθείτε το παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό απο το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στο Π.Φάληρο!!