Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας διαθέτει ειδικές κάλπες οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων αποκλειστικά για τη συνέχιση των προγραμμάτων μας για τα παιδιά και νέους με αναπηρία.
Οι κάλπες οι οποίες είναι κλειδωμένες και σφραγισμένες μπορούν να τοποθετηθούν:
1. Σε καταστήματα λιανικής πώλησης δίπλα στα ταμεία ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  • Ο υπεύθυνος του καταστήματος  παραλαμβάνει την κάλπη και υπογράφει έντυπο παραλαβής.
  • Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος παραμονής της κάλπης στο κατάστημα τότε υπάλληλος του Συλλόγου έρχεται να την παραλάβει.
  • Η κάλπη ανοίγει παρουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της κοινωνικής λειτουργού και γίνεται καταμέτρηση του ποσού
  • Έπειτα αποστέλλεται ευχαριστήρια επιστολή προς το κατάστημα συνοδευόμενη από απόδειξη επί του συνολικού ποσού που περιλάμβανε η κάλπη.

2. Στην περίπτωση των κοινωνικών τελετών όπου αντί στεφάνου η οικογένεια επιθυμεί να συνεισφέρει οικονομικά στο Σύλλογο ή που αντί δώρου σε βαπτίσεις και γάμους επιθυμείτε να μας βοηθήσετε τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  • Προηγείται σχετική ενημέρωση προς τη γραμματεία του Συλλόγου 1-2 ημέρες πριν
  • Άτομο από το συγγενικό περιβάλλον αναλαμβάνει την παραλαβή της κάλπης από το Σύλλογο και  υπογράφει σχετικό έγγραφο παραλαβής.
  • Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής της κάλπης από το Σύλλογο , κατόπιν συνεννόησης,  άτομο του Συλλόγου  παραδίδει την κάλπη στον τόπο της τελετής με τα συνοδευτικά έντυπα  και επιστρέφει για την παραλαβή της μετά το πέρας της τελετής.
  • Επίσης υπάρχει δυνατότητα της απευθείας συνεννόησης και με το γραφείο τελετών .

 Η κάλπη συνοδεύεται από ενημερωτικό υλικό για το έργο του συλλόγου και ειδικούς φακέλους στους οποίους όσοι επιθυμούν να προσφέρουν ,αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους προκειμένου να τους αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή και απόδειξη του ποσού.
            Οι φάκελοι τοποθετούνται εντός της κλειδωμένης και σφραγισμένης κάλπης.
             Σε περίπτωση που κάποιος δεν αναγράψει τα στοιχεία του το ποσό που υπολείπεται καθώς και η σχετική απόδειξη αποστέλλεται στον κοντινότερο συγγενή.

         Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε που μέσα στον πόνο σας σκεφτήκατε τα δικά μας παιδιά και μέσα στη χαρά σας θελήσατε να δώσετε χαμόγελο σε όλους μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: