Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

                                                                         


                                                                                                
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ
ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων για τη στελέχωση του απογευματινού προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (9ωρες/εβδομάδα καθημερινές εκτός Παρασκευής).
 Συγκεκριμένα ζητούνται:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

1 Λογοθεραπευτής
1 Εργοθεραπευτής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

v  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
v  Βιογραφικό Σημείωμα
v  Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

            Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές  όπως και η εξειδίκευση στη ΔΑΔ . Η  επιλογή των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων θα γίνει μετά από συνέντευξη.
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω e mail στο info@almatop.gr , adapted_activities@hotmail.com  έως Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015.      

                                                                                           Η Πρόεδρος

                                                             Κατερίνα Γιαννακοπούλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: