Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Τα παιδιά απο το 15μελές του Γυμνασίου της Ερασμειου 

Ελληνογερμανικης σχολής επισκέφθηκαν  το Κέντρο Ημέρας

 ΑΛΜΑ και πρόσφεραν ενα χρηματικο ποσό που 

συγκέντρωσαν απο τις εκδηλώσεις τους προς οικονομικη

 ενίσχυση του Συλλόγου μας!!Σας ευχαριστούμε παιδιά!!!Δεν υπάρχουν σχόλια: