Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

Παρακαλούμε όσοι βρίσκονται στον πίνακα προσληφθέντων, να περάσουν από τα γραφεία μας, εντός δεκαημέρου (μέχρι 03/08/2012) προκειμένου να υπογράψουν το σύμφωνο αποδοχής της θέσης.

ΗΜΕΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 09:00 – 16:00
Σημείωση: Υποψήφιος που εγκριθεί και σε κάποιο άλλο φορέα, θα   αποδεχθεί μόνο τη μία θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: