Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ,  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ "ΑΛΜΑ"
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ  72.904/01/2012

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ
http://www.scribd.com/doc/100595250/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%99

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
http://www.scribd.com/doc/100595249/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9F%CE%99

ΑΜΚΑ
http://www.scribd.com/doc/100595246/%CE%91%CE%9C%CE%9A%CE%91

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ
http://www.scribd.com/doc/100595242/%CE%A6%CE%98%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ
Α.Σ.Ε.Π.
Πούλιου 6
Τ.Κ. 11523
Αθήνα
O/H υπογεγγραμένος/νη :
με ΑΔΤ:
ΑΜΚΑ :
κάνω ένσταση κατά των αποτελεσμάτων ΚΟΧ 72.904/01/2012 διότι :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

O/H υπογεγγραμένος/νηΔεν υπάρχουν σχόλια: